Description

soustředění žen a mužů v odlišných odvětvích a povoláních

Additional notes and information

Horizontální segregace je chápána jako nedostatečné nebo nadměrné zastoupení žen či mužů v určitých povoláních nebo odvětvích, bez členění podle konkrétního kritéria. Naproti tomu vertikální segregace se týká nejvyšších míst uspořádání založeného na „žádoucnosti“ jevů, jako je příjem, prestiž atd.