Description

vyrų ir moterų koncentracija skirtinguose sektoriuose ir profesinėse srityse

Additional notes and information

Ji suprantama kaip nepakankamas arba perdidelis, bet su jokiais kriterijais nesusietas, moterų arba vyrų dalyvavimas tam tikrose profesinėse srityse arba sektoriuose. Tai - priešingybė vertikaliajai segregacijai, kuri susijusi su aukščiausia „pageidaujamų“ požymių, kaip antai, pajamos, prestižas ir kt., hierarchija.