Description

koncentrácia žien a mužov v rôznych odvetviach a povolaniach

Additional notes and information

Tento pojem sa chápe ako nedostatočné alebo nadmerné zastúpenie žien alebo mužov v povolaniach alebo odvetviach, ktoré nie sú zoradené podľa žiadnych kritérií. To je v rozpore s vertikálnou segregáciou, ktorá sa týka prvého miesta v rámci poradia na základe „žiadúcich“ atribútov, ako sú príjmy, prestíž atď.