Description

Концентрирането на жени или на мъже в различни сектори и професии.

Additional notes and information

Терминът се разбира като недостатъчно или прекомерно представителство на жени или мъже в професии или сектори. Хоризонталната сегрегация е обратното на вертикалната сегрегация, която се отнася до върха на йерархия, основана на „желателни“ характеристики, като например доходи, престиж и др.