Description

de concentratie van vrouwen en mannen in verschillende sectoren en beroepen

Additional notes and information

Dit wordt opgevat als onder- of oververtegenwoordiging van vrouwen of mannen in beroepen of sectoren, waaraan geen enkel criterium ten grondslag ligt. Dit in tegenstelling tot verticale segregatie, waarbij het gaat om de toplaag op basis van ‘wenselijke’ kenmerken zoals inkomen, prestige, enz.