Description

reproductieve, productieve en gemeenschapsrol

Additional notes and information

De manier waarop deze rollen worden gewaardeerd, is van invloed op de manier waarop vrouwen en mannen prioriteiten stellen in planningsprogramma's of projecten. Het al dan niet rekening houden met deze rollen kan de kansen van vrouwen op het profiteren van ontwikkelingskansen vergroten of beperken. In de meeste samenlevingen nemen vrouwen met een laag inkomen alle drie de rollen op zich, terwijl mannen hoofdzakelijk productieve activiteiten en activiteiten in de gemeenschapspolitiek op zich nemen, die gewoonlijk inkomen, status of macht genereren. De reproductieve rol van vrouwen omvat ook de zorg en instandhouding van de huidige en toekomstige arbeidskrachten van het gezin (het baren van kinderen en huishoudelijke taken). De productieve rol van vrouwen heeft betrekking op werkzaamheden die vrouwen en mannen uitvoeren tegen contante betaling of betaling in natura (marktproductie, informele productie, thuiswerk, zelfvoorzienende productie). De gemeenschapsrol van vrouwen omvat meestal zorg- en onbetaalde arbeid, en de verschaffing van collectieve middelen als water, gezondheidszorg, enz.