Description

reprodukční role, produktivní role a řídící role v rámci komunity

Additional notes and information

Způsob, jakým jsou tyto role oceňovány, ovlivňuje způsob, jakým ženy a muži stanovují priority při plánování programů či projektů. Zohlednění či nezohlednění těchto rolí může ženy podpořit, nebo naopak omezit, v možnostech využít příležitosti k rozvoji. Ve většině společností ženy s nízkými příjmy zastávají všechny tři role, zatímco muži se zapojují především do produktivní role a do komunitní politiky, což s sebou zpravidla nese finanční odměnu, postavení či moc. Součástí reprodukční role žen je péče o stávající a budoucí pracovní síly v rodině (rození dětí a práce v domácnosti). Produktivní role žen se týká práce vykonávané ženami i muži za úplatu v hotovosti nebo v naturáliích (tržní výroba, neformální výroba, domácí výroba, produkce pro vlastní spotřebu). Role žen na komunální úrovni zahrnuje především práci v oblasti péče, neplacenou práci a zajišťování společných zdrojů, jako je voda, zdravotní péče atd.