Description

reproduktivna, produktivna vloga in skrb za skupnost

Additional notes and information

Način, kako se te oblike vrednotijo, vpliva na način, kako ženske in moški postavljajo prednostne naloge pri načrtovanju programov ali projektov. Upoštevanje oz. neupoštevanje teh oblik lahko poveča ali omeji možnosti žensk, da izkoristijo razvojne možnosti.
V večini družb ženske z nizkim dohodkom prevzemajo vse tri vloge, medtem ko moški prevzemajo zlasti produktivne dejavnosti in dejavnosti v politiki skupnosti, ki navadno ustvarjajo plačilo, status ali moč.
Reproduktivna vloga žensk vključuje nego in oskrbo ter vzdrževanje sedanje in prihodnje delovne sile v družini (odgovornost rojevanja otrok ter gospodinjska opravila). Produktivna vloga žensk se nanaša na delo, ki ga opravljajo ženske in moški za plačilo v denarju ali v naravi (tržna proizvodnja, neformalna proizvodnja, proizvodnja na domu, samooskrbna proizvodnja). Vloga žensk v skrbi za skupnost vključuje delo, ki se nanaša zlasti na skrbstveno in neplačano delo ter zagotavljanje skupnih virov, kot sta voda, zdravstvena nega in oskrba itn.