Description

reprodukčná, produktívna a riadiaca úloha v rámci komunity

Additional notes and information

Spôsob hodnotenia týchto foriem ovplyvňuje spôsob, akým si ženy a muži stanovujú priority pri plánovaní programov alebo projektov. Zohľadnenie alebo nezohľadnenie týchto foriem môže zvýšiť alebo obmedziť šancu žien využívať možnosti rozvoja. Vo väčšine spoločností sa ženy s nízkym príjmom podieľajú na všetkých troch úlohách, zatiaľ čo muži vykonávajú predovšetkým produktívne a komunitné politické aktivity, ktoré zvyčajne prinášajú mzdu, postavenie alebo moc. Reprodukčná úloha žien zahŕňa starostlivosť o súčasnú a budúcu pracovnú silu rodiny (plodnosť a práca v domácnosti) a jej udržanie. Produktívna úloha žien súvisí s prácou vykonanou ženami a mužmi za peňažnú alebo inú formu odmeny (trhová výroba, neformálna výroba, domáca výroba, výroba potravín). Riadiaca úloha žien v rámci komunity zahŕňa prácu, ktorá sa väčšinou týka starostlivosti a neplatenej práce, a zabezpečenie kolektívnych zdrojov ako voda, zdravotná starostlivosť atď.