Description

rola reprodukcyjna, produkcyjna i zarządzania społecznością

Additional notes and information

To, jak cenione są te formy wpływa na to, jak kobiety i mężczyźni ustalają swoje priorytety w planowaniu programów i projektów. Branie lub niebranie pod uwagę tych form może zwiększyć lub ograniczyć szanse kobiet na skorzystanie z możliwości rozwoju. W większości społeczeństw kobiety uzyskujące niskie dochody pełnią wszystkie trzy role, podczas gdy mężczyźni pełnią głównie rolę produkcyjną i działają w polityce lokalnej społeczności, dzięki czemu otrzymują zarobki i władzę. Do roli reprodukcyjnej kobiet zalicza się opieka i utrzymywanie faktycznej i przyszłej siły roboczej w rodzinie (obowiązki związane z rodzeniem dzieci i pracami domowymi). Rola produkcyjna kobiety wiąże się z pracą wykonywaną przez kobiety i mężczyzn, za którą otrzymują świadczenia pieniężne lub rzeczowe (produkcja rynkowa, nieformalna, domowa i na własne potrzeby). Rola kobiet w zarządzaniu społecznością obejmuje głównie pracę związaną z opieką i pracą niezarobkową oraz dostarczanie wspólnych zasobów, takich jak woda, opieka zdrowotna itp.