Description

Reproduktiivne, produktiivne ja kogukonnajuhi roll

Additional notes and information

See, kuidas neid vorme väärtustatakse, mõjutab ka seda, kuidas naised ja mehed programme või projekte kavandavad. Nende vormidega arvestamine või arvestamata jätmine võib suurendada või vähendada naiste arenguvõimalusi. Enamikes ühiskondades võtavad madala sissetulekuga naised enda kanda kõik kolm rolli, mehed aga tegelevad peamiselt produktiivse töö ja kogukonnapoliitika tegevustega, mis enamasti toovad tasu, staatust või võimu. Naiste reproduktiivne roll tähendab perekonna tänase ja tulevase tööjõu eest hoolitsemist (lastekasvatus ja kodutööd). Naiste produktiivne roll on seotud tööga, mida naised ja mehed teevad tasu eest (toodang turule, toodang koju). Naiste kogukonnajuhi roll tähendab enamasti tasustamata kellegi eest hoolitsemisega seotud tööd või ühiselt vajaminevate ressursside hankimist (vesi, tervishoid jm).