Description

sieviešu reproduktīvā, produktīvā un kopienas vadības loma

Additional notes and information

Veidi, kā šīs formas tiek vērtētas, ietekmē veidus, kā sievietes un vīrieši izvirza prioritātes plānošanas programmās vai projektos. Ņemot vai neņemot vērā šīs formas, var veicināt vai ierobežot sieviešu iespējas izmantot attīstības priekšrocības. Lielākajā daļā sabiedrību, sievietes ar zemiem ienākumiem uzņemas visas trīs lomas, savukārt vīrieši galvenokārt uzņemas produktīvas un kopienas politikas darbības, kas parasti nodrošina atalgojumu, statusu vai varu. Sieviešu reproduktīvā loma ietver faktiskā un turpmākā ģimenes darbaspēka aprūpi un saglabāšanu (dzemdību pienākumi un mājsaimniecības pienākumi). Sieviešu produktīvā loma ir saistīta ar sieviešu un vīriešu veiktu darbu par atalgojumu skaidrā naudā vai natūrā (tirgus ražošana, neformāla ražošana, vietēja ražošana, pašnodrošinājuma saimniecību ražošana). Sieviešu loma kopienas pārvaldē ietver darbu, kas galvenokārt saistīts ar aprūpi, un neatalgotu darbu, kā arī tādu kolektīvu resursu kā ūdens, veselības aprūpe utt. nodrošināšanu.