Description

reproduktív, produktív és közösségszervező szerep

Additional notes and information

E formák értékelési módja hatással van arra, ahogyan a nők és a férfiak a programok vagy projektek tervezésekor a prioritásokat meghatározzák. E formák figyelembevétele vagy figyelembe nem vétele javíthatja vagy korlátozhatja a nők esélyeit a fejlődési lehetőségek kihasználása tekintetében.
A legtöbb társadalomban az alacsony jövedelmű nők mindhárom szerepet ellátják, míg a férfiak elsődlegesen produktív és közösségi politikai tevékenységeket végeznek, amelyek rendszerint jövedelmet, státuszt vagy hatalmat eredményeznek.
A nők reproduktív szerepe magában foglalja a családon belüli jelenlegi és jövőbeni munkaerő gondozását és fenntartását (gyermeknevelési feladatok és házimunkák). A nők produktív szerepe a nők és férfiak által pénzbeli vagy természetbeni fizetésért végzett munkára vonatkozik (piaci termelés, informális termelés, otthonteremtés, megélhetés előteremtése). A nők közösségi igazgatási szerepe elsősorban a gondozással és a nem fizetett munkával kapcsolatos munkavégzést foglalja magában, valamint olyan kollektív erőforrások biztosítását, mint például a víz és az egészségügyi ellátás.