Description

Трострука улога жена односи се на њену улогу у репродукцији, производњи и управљању заједницом.

Additional notes and information

Начин на који се вреднују ови облици утиче на начин на који жене и мушкарци постављају приоритете у планирању програма или пројеката. Узимање или не узимање у обзир ових облика може повец́ати или ограничити шансе жена да искористе могућности за развој. У већини друштава жене са ниским примањима преузимају све три улоге, док мушкарци пре свега предузимају продуктивне и политичке активности у заједници, које обично доносе већу плату, статус или моћ. Репродуктивна улога жена укључује бригу и одржавање тренутне и будуће радне снаге породице (трудноћа и кућни послови). Улога жена у производњи односи се на посао који жене и мушкарци обављају за готовину или у натури (тржишна производња, неформална производња, домаћа производња, производња ради издржавања). Улога жена у управљању заједницом укључује рад који се углавном односи на негу и неплаћени рад, као и на обезбеђивање колективних ресурса као што су вода, здравствена заштита, итд.