Description

Eelarvamused, mille järgi naistele ja meestele omistatakse suvalised omadused ja rollid, mille on määranud ja mida piirab nende sugu

Additional notes and information

Soostereotüübid võivad piirata tüdrukute ja poiste ning naiste ja meeste annete ja võimete arengut, aga ka nende kogemusi hariduses ja tööelus ning üldisemalt võimalusi elus. Naiste kohta levivad stereotüübid on sügavalt juurdunud hoiakute, väärtuste, normide ja eelarvamuste tagajärjeks ja põhjuseks. Neid kasutatakse meeste ajalooliste võimusuhete ja naisi pidurdavate seksistlike hoiakute õigustamiseks ja säilitamiseks