Description

aizspriedumi, kuros sievietēm un vīriešiem patvaļīgi piedēvē īpašības un lomas, ko nosaka un ierobežo viņu dzimums

Additional notes and information

Dzimuma stereotipizācija var ierobežot meiteņu un zēnu, sieviešu un vīriešu dabīgo talantu un spēju pilnveidi, kā arī viņu izglītības un profesionālo pieredzi un dzīves iespējas kopumā. Stereotipi par sievietēm izriet no un ir cēlonis dziļi iesakņotām attieksmēm, vērtībām, normām un aizspriedumiem par sievietēm. Tos izmanto, lai pamatotu un saglabātu vēsturiskās vīriešu varas pār sievietēm attiecības, kā arī seksistisko attieksmi, kas kavē sieviešu līdztiesības attīstību.