Description

vopred vytvorené predstavy, podľa ktorých sú ženám a mužom ľubovoľne pridelené vlastnosti a úlohy stanovené a obmedzené ich pohlavím

Additional notes and information

Rodová stereotypizácia môže obmedziť rozvoj prirodzeného talentu a schopností dievčat a chlapcov, žien a mužov, ako aj ich vzdelanostných a profesionálnych skúseností a životných príležitostí vo všeobecnosti. Stereotypy o ženách sú tak výsledkom, ako aj príčinou hlboko zakorenených postojov, hodnôt, noriem a predsudkov voči ženám. Používajú sa na ospravedlnenie a zachovanie historických mocenských vzťahov mužov nad ženami, ako aj na sexistické postoje, ktoré brzdia napredovanie žien.