Description

išankstinės mintys, remiantis kuriomis moterims ir vyrams pasirinktinai priskiriami vaidmenys ir savybės, kurias sąlygoja ir apriboja jų lytis

Additional notes and information

Lyčių stereotipai gali slopinti įgimtus mergaičių ir berniukų, moterų ir vyrų talentus ir gebėjimus, apriboti jų išsilavinimo, profesines ir apskritai gyvenimo galimybes. Stereotipai apie moteris kyla iš ir yra giliai įsišaknijusių, nukreiptų prieš moteris nusistatymų, vertybių, normų ir prietarų priežastis. Jie naudojami siekiant pagrįsti ir išlaikyti istorinius vyrų valdžios moterims santykius ir seksistines nuostatas, kurios stabdo moterų pažangą.