Description

Предубеждения, чрез които на жените и мъжете се приписват характеристики и роли, определяни и ограничавани от техния пол.

Additional notes and information

Използването на стереотипи, свързани с пола, могат да ограничат развитието на вродените таланти и способности на момичетата и момчетата, жените и мъжете, както и техния опит в образованието и кариерата, и като цяло възможностите в живота. Стереотипите относно жените произлизат и са причина за дълбоко вкоренени нагласи, ценности, норми и предразсъдъци спрямо жените. Те се използват, за да оправдават и поддържат историческите отношения на власт на мъжете над жените, както и сексистките нагласи, които възпират развитието на жените.