Description

przyjmowane z góry idee, jakoby kobiety i mężczyźni posiadali odgórnie przypisane cechy i role określone i ograniczone przez ich płeć

Additional notes and information

Powstawianie stereotypów dotyczących płci może ograniczać rozwój wrodzonych talentów i zdolności dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn, a także ich doświadczenia edukacyjne i zawodowe oraz w uogólnieniu szanse życiowe. Stereotypy dotyczące kobiet mogą wynikać z głęboko zakorzenionych postaw, wartości, norm i uprzedzeń wobec kobiet, jak i mogą być ich przyczyną. Dawniej usprawiedliwiały one i podtrzymywały historyczny układ sił, w którym mężczyźni dominowali nad kobietami, a także seksistowskie postawy ograniczające awans kobiet.