Description

Pelkistettyjä tai kaavamaisia odotuksia ja oletuksia etenkin binäärisiin sukupuoliin, naisiin ja miehiin tai tyttöihin ja poikiin, liitetyistä ominaisuuksista tai käyttäytymisestä

Additional notes and information

Sukupuolistereotypiat voivat rajoittaa tyttöjen ja poikien, naisten ja miesten luonnollisten lahjojen ja kykyjen kehittymistä sekä heidän koulutus- ja ammattikokemuksiaan ja mahdollisuuksiaan elämässä yleisesti. Naisia koskevat stereotypiat sekä johtuvat syvään juurtuneista asenteista, arvoista, normeista ja ennakkoluuloista naisia kohtaan että ovat niiden syy. Niitä käytetään perustelemaan ja säilyttämään miesten historiallinen valtasuhde naisiin sekä seksistiset asenteet, jotka pidättävät naisten edistymistä.