Description

vooringenomen ideeën waarbij vrouwen en mannen op arbitraire wijze kenmerken en rollen toegewezen krijgen die worden bepaald en beperkt door hun sekse

Additional notes and information

Genderstereotypering kan de ontwikkeling van de natuurlijke talenten en mogelijkheden van meisjes en jongens, vrouwen en mannen beperken, evenals hun onderwijs- en beroepservaringen en kansen op zelfontplooiing in het algemeen. Stereotypen met betrekking tot vrouwen zijn zowel het gevolg als de oorzaak van diep ingebakken houdingen, waarden, normen en vooroordelen tegen vrouwen. Ze worden ook gebruikt om het historische machtsoverwicht van mannen ten opzichte van vrouwen te rechtvaardigen en in stand te houden, evenals seksistische houdingen die een verbetering van de positie van vrouwen belemmeren.