Description

Родни стереотипи су унапријед замишљене идеје којима се женама и мушкарцима произвољно додјељују карактеристике и улоге одређене и ограничене њиховим полом. Родне стереотипизације могу ограничити развој природних талената и способности дјевојчица и дјечака, жена и мушкараца, као и њихова образовна и професионална искуства и животне могућности уопште. Стереотипи о женама произлазе и јесу узрок дубоко укоријењених ставова, вриједности, норми и предрасуда према женама. Користе се за оправдање и одржавање историјских односа моћи мушкараца над женама, као и сексистичких ставова који коче напредак жена.