Description

vsakršno razlikovanje, izključevanje ali omejevanje na podlagi spola, katerega učinek ali namen je ovirati ali izničiti priznavanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin žensk na političnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem in državljanskem ali katerem koli drugem področju ne glede na njihov zakonski status in na temelju enakosti žensk in moških.

Additional notes and information

Izhaja tako iz dejanj, ki imajo za posledico ali katerih učinek je ta, da se ženskam odreče uveljavljanje določene pravice zaradi nepriznavanja njihovega predhodnega slabšega položaja zaradi spola in neenakopravnosti, s katero se soočajo (nenamerna ali posredna diskriminacija), kot tudi iz opustitve dejanj, tj. ker se ne sprejmejo potrebni zakonodajni ukrepi za zagotovitev polnega uresničevanja pravic žensk, ker se ne sprejmejo in ne izvajajo nacionalne politike, namenjene doseganju enakosti spolov in ker se ne izvršujejo ustrezni zakoni.
Diskriminacija lahko izhaja tako iz zakonodaje (pravna diskriminacija) kot iz prakse (dejanska diskriminacija). Konvencija CEDAW priznava in naslavlja obe obliki diskriminacije, ki se pojavljata bodisi v zakonih, politikah in postopkih bodisi v praksi.