Description

orice tip de diferențiere, excludere sau restricție pe criterii de sex și gen, care are scopul sau efectul de a reduce sau de a anula recunoașterea, accesul sau exercitarea de către femei, a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în condiții egale cu ceilalți, în domeniile politic, economic, social, cultural, civil sau în orice alt domeniu.

Additional notes and information

Poate avea loc prin acte care au scopul sau efectul de a refuza femeilor exercitarea unui drept din cauza lipsei de recunoaștere a dezavantajelor și inegalităților de gen preexistente cu care se confruntă femeile (discriminare neintenționată sau indirectă) și prin omiterea unor acte, adică neluarea măsurilor legislative necesare pentru a asigura realizarea deplină a drepturilor femeilor, neadoptarea și neimplementarea de politici naționale care să vizeze egalitatea de gen și neaplicarea legilor relevante. Discriminarea își poate avea originea în drept (discriminare de jure) sau în practică (discriminare de facto). Convenția CEDAW recunoaște si abordează ambele forme de discriminare, fie că ele apar în legi, politici, proceduri sau practici.