Description

Дискриминация, проявявана поради непълното съответствие между пол (като биологична характеристика на жените и мъжете) и социално изградените им идентичности, характеристики и роли, и социалното и културното им значение в обществото за биологичните различия между жените и мъжете.

Additional notes and information

Разликите между пол и социален пол, водят до йерархични и не равнопоставени отношения и роли между и сред жените и мъжете, както и понякога до по- неблагоприятна социална позиция на жените. Социалната позиция на жените и мъжете се влияе от политически, икономически, културни, социални, религиозни, идеологически и екологични фактори и може да се променя с времето.