Description

diskriminace, k níž dochází z důvodu vzájemného působení pohlaví (jakožto biologického znaku žen a mužů) a sociálně určených identit, vlastností a rolí a sociálního a kulturního významu biologických rozdílů mezi ženami a muži

Additional notes and information

Toto vzájemné působení vede k hierarchickému a nerovnému rozdělení vztahů a rolí mezi ženy a muže a k nevýhodnějšímu společenskému postavení žen. Společenské postavení žen je ovlivňováno politickými, hospodářskými, kulturními, sociálními, náboženskými a ideologickými faktory a faktory týkajícími se životního prostředí a může se v průběhu času měnit.