Description

Дискриминација заснована на роду или полу настаје усљед интеракције између пола (као биолошких карактеристика жена и мушкараца) и њихових социјално изграђених идентитета, атрибута и улога и друштвеног и културног одређења биолошких разлика између жена и мушкараца. Такве интеракције резултирају хијерархијским и неједнаким односима и улогама између жена и мушкараца и међу њима, и неповољним социјалним положајем жена. На социјални положај жена и мушкараца утичу политички, економски, културни, социјални, вјерски, идеолошки и еколошки фактори и они могу с временом да се мијењају.