Description

dyskryminacja mająca miejsce z powodu interakcji między płcią (biologicznymi cechami kobiet i mężczyzn) oraz konstruowanymi społecznie tożsamościami, atrybutami i rolami oraz społeczno-kulturowym znaczeniem różnic biologicznych między kobietami i mężczyznami w społeczeństwie

Additional notes and information

Takie interakcje są wynikiem hierarchicznych, nierównych relacji i ról pomiędzy płciami oraz wśród kobiet i mężczyzn, a także niekorzystnej pozycji społecznej kobiet. Na pozycje społeczne kobiet i mężczyzn wpływają czynniki polityczne, gospodarcze, społeczne, religijne, ideologiczne i środowiskowe, a pozycje te mogą zmieniać się w czasie.