Description

diskriminacija do koje dolazi zbog interakcije spolova (u smislu bioloških karakteristika žena i muškaraca) i njihovih društveno konstruiranih identiteta, značajki i uloga te zbog društvenog i kulturološkog poimanja bioloških razlika između žena i muškaraca u društvu

Additional notes and information

Takve interakcije imaju za posljedicu hijerarhijske i neravnopravne odnose i uloge između žena i muškaraca, pri čemu su žene u nepovoljnijem položaju. Na društveno pozicioniranje žena i muškaraca utječu politički, gospodarski, kulturološki, društveni, vjerski te ideološki čimbenici i okolina, koji se s vremenom mogu promijeniti.