Description

idirdhealú a tharlaíonn mar gheall ar idirghníomhaíocht idir gnéas (mar shaintréithe bitheolaíocha ban agus fear) agus a bhféiniúlachtaí, tréithe agus róil atá tógtha go sóisialta agus brí shóisialta agus chultúrtha na sochaí le haghaidh difríochtaí bitheolaíocha idir mná agus fir

Additional notes and information

Mar gheall ar na hidirghníomhaíochtaí sin tarlaíonn caidreamh agus róil ordlathacha agus neamhionanna idir mná agus fir, agus seasamh sóisialta faoi mhíbhuntáiste na mban. Tá tionchar ag tosca polaitiúla, eacnamaíocha, cultúrtha, sóisialta, reiligiúin, idé-eolaíocha agus comhshaoil ar seasamh ban agus fear, agus is féidir iad a athrú le himeacht ama.