Description

tādu personu grupa, kas saskaras ar augstāku nabadzības, sociālās atstumtības, diskriminācijas un vardarbības risku nekā pārējie iedzīvotāji un kas cita starpā ietver etniskās minoritātes, migrantus, personas ar invaliditāti, izolētus vecus cilvēkus un bērnus