Description

stališča, stereotipi in kulturne norme, ki so podlaga za spolno zaznamovane prakse in lahko povzročijo oblike neposrednega nasilja na podlagi spola