Description

postoje, stereotypy a kulturní normy, které posilují genderované praktiky a mohou vést k některým genderově podmíněným formám přímého násilí