Description

Indirektno nasilje u rodnom kontekstu pretežno se fokusira na stavove, stereotipe i kulturne norme koji podupiru rodne prakse i mogu izazvati rodno zasnovane oblike direktnog nasilja.