Description

Индиректно насиље у родном контексту претежно се фокусира на ставове, стереотипе и културне норме који подупиру родне праксе и могу изазвати родно засноване облике директног насиља.