Description

postawy, stereotypy i normy kulturowe wspierające praktyki różnicujące pod względem płci i mogące prowadzić do form przemocy bezpośredniej ze względu na płeć