Description

Hoiakud, stereotüübid ja kultuurinormid, mis toetavad soolisustatud tegevusi ja võivad põhjustada otsest soolist vägivalda