Description

attityder, stereotyper och kulturella normer som utgör grunden till könade praktiker och som kan orsaka genusrelaterade former av direkt våld