Description

Директна дискриминација се дешава када је особа третирана мање повољно по основу пола, рода, старости, етничке припадности, расе, религије или вјере, здравственог стања, инвалидитета, сексуалне оријентације или родног идентитета, у односу на то како би нека друга особа (која нема одређено својство) била третирана у упоредивој ситуацији.

Additional notes and information

У овој дефиницији се сугерише да се мање повољан третман одређује у односу на другу особу у “упоредивој ситуацији”. Европска правна пракса (на основу пресуда Европског суда правде) указује да, када је особа у неповољнијем положају зато што је жена или мушкарац, то представља дискриминацију и без “упоредиве ситуације”. Мање повољан третман на основу трудноће или породиљског одсуства је директна дискриминација над женама.