Description

a megkülönböztetés azon formája, ha egy személy biológiai és társadalmi neme, életkora, állampolgársága, faji vagy etnikai származása, vallása vagy meggyőződése, egészségi állapota, fogyatékossága, szexuális irányultsága vagy nemi identitása miatt kevésbé kedvező bánásmódban részesül, mint amilyenben valamely hasonló helyzetben levő más személy részesült vagy részesülne

Additional notes and information

Bár a fogalommeghatározás azt sugallja, hogy a kevésbé kedvező bánásmódban részesülő személyt össze kell hasonlítani egy hasonló helyzetben lévő másik személlyel, az Európai Unió Bíróságának ítéleteiből eredő uniós ítélkezési gyakorlat azt mutatja, hogy amennyiben egy személy azért szenved hátrányt, mert nő vagy férfi, ez diszkriminációnak minősül, és a hasonló helyzet fogalmától el lehet tekinteni. A nőkkel szemben várandósság vagy szülési szabadság miatt alkalmazott kevésbé kedvező bánásmód a nőkkel szembeni közvetlen diszkriminációnak minősül.