Description

discriminare în care o persoană este tratată mai puțin favorabil pe criterii de sex sex și gen, vârstă, naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sănătate, handicap, orientare sexuală sau identitate de gen, decât este, a fost sau va fi tratată altă persoană într-o situație comparabilă.

Additional notes and information

Deși această definiție sugerează că o persoană tratată mai puțin favorabil trebuie comparată cu altă persoană care se află într-o situație comparabilă, jurisprudența (constituită din hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene) indică faptul că dezavantajarea unei persoane pe motive că este femeie sau bărbat constituie discriminare și noțiunea de situație comparabilă nu este necesară. Tratamentul mai puțin favorabil al unei femei pe motive de sarcină sau concediu de maternitate constituie discriminare directă împotriva femeilor.