Description

diskriminace spočívající v tom, že s určitou osobou se například z důvodu pohlaví, věku, státní příslušnosti, rasy, etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního stavu, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo genderové identity zachází méně příznivě, než se ve srovnatelné situaci zachází, zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou

Additional notes and information

Přestože z této definice vyplývá, že osoba, s níž je zacházeno méně příznivě, by měla být srovnávána s jinou osobou nacházející se ve srovnatelné situaci, z evropské judikatury (tvořené rozhodnutími Soudního dvora Evropské unie) vyplývá, že znevýhodnění určité osoby proto, že se jedná o ženu, případně o muže, je diskriminací, přičemž se nemusí jednat o srovnatelnou situaci. Méně příznivé zacházení se ženou z důvodu těhotenství nebo mateřské dovolené je přímá diskriminace žen.