Description

diskriminacija pri kojoj se prema jednoj osobi postupa na manje povoljan način zbog njezinog spola, roda, dobi, državljanstva, rase, nacionalnosti, vjere ili uvjerenja, zdravlja, invaliditeta, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, nego što se postupalo, nego što se postupa ili bi se postupalo prema drugoj osobi u jednakoj situaciji

Additional notes and information

Iako ova definicija implicira da se osobu prema kojoj se postupa na manje povoljan način treba usporediti s drugom osobom koja se nalazi u jednakoj situaciji, običajno pravo Europske unije (presude Suda Europske unije) utvrđuje da kada se osoba nalazi u nepovoljnom položaju zato što je žena ili muškarac dotična situacija predstavlja diskriminaciju te uspoređivanje njenog položaja s drugima nije nužno.