Description

diskriminácia, pri ktorej je s jednou osobou zaobchádzané menej primerane z dôvodu pohlavia a rodu, veku, národnosti, rasy, etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného stavu, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo pohlavnej identity, ako s inou osobou v podobnej situácii

Additional notes and information

Hoci toto vymedzenie naznačuje, že by sa osoba, s ktorou sa zaobchádza menej priaznivo, mala porovnať s inou osobou, ktorá sa nachádza v porovnateľnej situácii, európska judikatúra (zložená z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie) naznačuje, že ak bola osoba znevýhodnená za to, že je žena alebo muž, ide o diskrimináciu a koncept porovnateľnej situácie sa nevyžaduje. Menej priaznivé zaobchádzanie so ženou z dôvodu tehotenstva alebo materskej dovolenky je priama diskriminácia žien.