Description

idirdhealú sa chás go ndéileáiltear le duine amháin le níos lú fabhair ar fhorais amhail gnéas agus inscne, aois, náisiúntacht, cine, eitneacht, reiligiún nó creideamh, sláinte, míchumas, gnéaschlaonadh nó féiniúlacht inscne, ná mar a dhéileáiltear, a déileáladh nó a dhéileálfaí le duine eile i gcás inchomparáide

Additional notes and information

Cé go dtugann an sainmhíniú seo le fios gur chóir duine lena ndéileáiltear le cóir is lú fabhar a chur i gcomparáid le duine eile atá i staid inchomparáide, léiríonn cásdlí Eorpach (arna ndéanamh de bhreithiúnais ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh) i gcás go gcuirtear duine faoi mhíbhuntáiste as a bheith mar bhean nó fear, gur idirdhealú é sin agus nach bhfuil gá le coincheap na staide inchomparáide. Is idirdhealú díreach in aghaidh na mban í cóir is lú fabhar do bhean ar fhorais toirchis nó saoire mháithreachais.