Description

Директна дискриминација се дешава када је особа третирана мање повољно, по основу пола, рода, старости, националности, расе, националности, религије или вере, здравственог стања, инвалидитета, сексуалне орјентације или родног идентитета, у односу на то како би нека друга особа (која нема одређено својство) била третирана у упоредивој ситуацији. Мање повољан третман на основу трудноће или породиљског одсуства је директна дискриминација према женама. Видети такође: индиректна дискриминација

Additional notes and information

Напомена: У овој дефиницији се сугерише да се мање повољан третман одређује у односу на другу особу у “упоредивој ситуацији”. Европска правна пракса (на основу пресуда Европског суда правде) указује да, када је особа у неповољнијем положају зато што је жена или мушкарац, то представља дискриминацију и без “упоредиве ситуације”.