Description

diskriminacija, pri kateri je oseba zaradi spola, starosti, državljanstva, rase, etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, zdravja, oviranosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete obravnava manj ugodno, kakor se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala druga oseba v primerljivem položaju

Additional notes and information

Čeprav je iz te opredelitve razvidno, da bi bilo treba osebo, ki je obravnavana manj ugodno, primerjati z drugo osebo, ki je v primerljivem položaju, evropska sodna praksa (ki jo sestavljajo sodbe Sodišča Evropske unije) kaže, da gre v primeru, ko je oseba postavljena v neugoden položaj zato, ker je ženska oziroma moški, za diskriminacijo in pojem primerljivega položaja ni potreben. Manj ugodna obravnava ženske zaradi nosečnosti ali porodniškega dopusta je neposredna diskriminacija žensk.