Description

tratament al unui individ sau al unui grup de indivizi într-un mod care este susceptibil să ducă la beneficii, acces, drepturi, oportunități sau un statut mai bun decât al altor indivizi sau grup de indivizi

Additional notes and information

Tratamentul preferențial în ceea ce privește femeile și bărbații necesită adoptarea unor măsuri specifice care nu sunt considerate discriminatorii și care implică beneficii (preferințe) explicite pentru unul dintre sexe. Prin aceste măsuri e doreşte rezolvarea unor situații dezavantajoase și înlăturarea barierelor din calea egalității de gen. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în hotărârea Kalanke, a folosit termenii priorități „automate” și priorități „absolute și necondiționate”.