Description

tāda attieksme pret indivīdu vai indivīdu grupu, kas var sniegt lielāku labumu, labāku piekļuvi, plašākas tiesības, iespējas vai augstāku statusu nekā citam indivīdam vai indivīdu grupai

Additional notes and information

Preferenciālā attieksmē pret sievietēm un vīriešiem nepieciešams pieņemt īpašus pasākumus, kas nav uzskatāmi par diskriminējošiem un neietver īpašas priekšrocības vienam no dzimumiem. Šādu pasākumu mērķis ir pievērsties nelabvēlīgām situācijām un likvidēt šķēršļus, kas kavē dzimumu līdztiesību. Eiropas Savienības Tiesa Kalanke lietā izmantoja terminus “automātiskās prioritātes” un “absolūtas un beznosacījuma” prioritātes.